Lublin Filmowy / Filmowy Lublin

nazwa / tytuł projektu

Lublin Filmowy / Filmowy Lublin

autor / studio projektowe

kilku.com (Idalia Smyczyńska, Robert Zając)

edycja konkursu

2019/2020

klient

Lubelski Fundusz Filmowy

opis

Publikacja wydana przez Lubelski Fundusz Filmowy (jednostkę Wydziału Kultury Urzędu Miasta) to opracowanie dotyczące branży filmowej, jej dokonań, planów i wpływu na rozwój Lublina.

Grupa docelowa
Wydawcy zależało na tym, żeby dotrzeć do dwóch głównych grup odbiorców:
1. osoby z branży filmowej potencjalnie zainteresowane realizacją produkcji w przestrzeniach miasta
2. szersze grono czytelników zainteresowanych filmem, turystyką filmową, ale też samym Lublinem i jego historią

Założenia projektowe

Wyraźny podział publikacji na dwie części:
1. opisową (Lublin Filmowy) prezentującą związki miasta z filmem, historię realizacji dokumentalnych i fabularnych powstałych w mieście;
2. albumową (Filmowy Lublin), której istotnym celem jest pokazanie plenerów atrakcyjnych z punktu widzenia branży filmowej.
Strukturę publikacji – dwóch książek w książce – podkreśliliśmy przy użyciu dodatkowych, wewnętrznych okładek, które ułatwiają nawigację i obsługują funkcje wizerunkowe. Publikację zdecydowaliśmy się rozpocząć indeksem filmów zrealizowanych w Lublinie, co pozwoliło uciec od typowego w wydawnictwach promocyjnych Urzędu otwarcia słowem od włodarzy miasta.

Aspekty wizerunkowe:
wydawnictwo w założeniu miało być atrakcyjne z jednej strony dla dość szerokiego grona czytelników, z drugiej dla osób z branży filmowej, ale raczej też mainstreamowej jej części. Zależało nam na tym, żeby przesunąć projekt w stronę bardziej odważnych, nowoczesnych realizacji, poszerzyć pole stosowanych w wydawnictwach promocyjnych Urzędu Miasta środków (rezygnacja z oprawy twardej na rzecz szwajcarskiej z widocznym grzbietem, oszczędna typograficzna okładka) przy zachowaniu atrakcyjności dla szeroko zdefiniowanej grupy docelowej. Publikacja miała być elegancka – zdecydowaliśmy się na zastosowanie szlachetnych materiałów (m.in. metalizowany papier okładkowy, który ma w dalszym planie przywodzić skojarzenia ze srebrnym ekranem) oraz zastosowanie stonowanej i spójnej kolorystyki (papier okładkowy, papier bloku książki, kolor dodatkowy w duotonie).

Wyzwania:
– Odejście od standardów przyjętych w wydawanych w Urzędzie Miasta drukach promocyjnych i przesunięcie ich w stronę bardziej nowoczesnych, odważnych realizacji.
– Nierównej jakości materiał fotograficzny, który powstawał w zróżnicowanych warunkach oświetleniowych/sprzętowych – decyzja o zastosowaniu bichromii, pozwoliła uspójnić i uspokoić wizualnie bogato ilustrowaną fotograficznie część opisową książki.
– Ograniczenia budżetowe – rozwiązaniem była rezygnacja z oprawy twardej i druk jednej z części książki w dwóch kolorach.

Partnerzy

STGU

European Design Awards

STGU

Arctic Paper

Munken Paper

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

Patroni medialni

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU