Info

informacje

Projekt Roku to pierwszy w Polsce konkurs projektowania graficznego, który wykracza poza ocenę estetyczną, poddając refleksji funkcje designu oraz odpowiedzialność społeczną twórców. Konkurs powołany do życia w 2010 corocznie (z wyjątkiem 2015–2016) analizuje najbardziej przełomowe realizacje twórców grafiki użytkowej w Polsce oraz promuje wartości bliskie Stowarzyszeniu Twórców Grafiki Użytkowej. Zwieńczeniem konkursu będzie Gala, na której poznamy laureatów Projektu Roku.

organizator

Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej zostało powołane do życia w 2004 roku z inicjatywy grupy projektantów z Warszawy. Ideą STGU jest obrona niezależności twórczej i zasad rzetelnego, profesjonalnego designu oraz dbanie o prestiż zawodu projektanta. STGU działa na rzecz promowania dobrych praktyk, wypowiada się w kwestii etyki w projektowaniu, wspiera inicjatywy prospołeczne i bierze czynny udział w dyskusji na temat funkcji grafiki użytkowej. W ostatnich latach pracowaliśmy m.in. nad konkursem na logo Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie oraz konkursem na projekt systemu informacji miejskiej dla Krakowa.

cele konkursu

Projekt Roku nie chce podejmować się jedynie estetycznej oceny projektów. Zależy nam aby w procesie pozyskiwania projektów, które są następnie dyskutowane na obradach jury dostrzeżony został szerszy kontekst ich powstania oraz zdiagnozowane zostały tendencje w kategorii jaką jest grafika użytkowa. W ramach konkursu będziemy starali się rozpatrywać nominowane projekty na kilku płaszczyznach, niejednokrotnie zderzając ze sobą dzieła mieszczące się w różnych kategoriach formalnych. Kategorie konkursu są zdefiniowane w taki sposób aby znajdować punkty styku w miejscach interesujących z perspektywy STGU.

kategorie

Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w sześciu kategoriach, w których projektanci mogą zgłaszać swoje prace. Spośród zwycięzców i wyróżnionych w kategoriach podstawowych jury wybierze najlepsze Studio / Projektanta oraz Projekt Roku. Dopuszczamy także możliwość wręczenia Nagrody Specjalnej oraz Nagrody Honorowej przyznawanych przez zarząd STGU. Możliwe jest także ustanowienie nagród dodatkowych przez sponsorów i partnerów konkursu. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody, jeżeli taka będzie decyzja jury.

grand prix

Projekt Roku

Dzieło wybitne, reprezentujące najwyższą jakość projektową i skutecznie realizujące założone cele. Śmiała koncepcja zrealizowana z mistrzowskim wykorzystaniem warsztatu projektanta, poszerzająca odbiór grafiki użytkowej o nowe jakości. Projekt formalnie nienaganny, a przy tym funkcjonalny.

Studio / Projektant Roku

W tej kategorii nagradzamy twórców, którzy w ostatnim czasie mieli dobrą, projektową passę. Takich, którzy wykorzystali sprzyjający wiatr i zrealizowali projekty wybitne, reprezentujące wysoką jakość projektową. Zależy nam aby w tej kategorii nagradzać autorów rozwiązań unikalnych, wyróżniających się na tle innych.

Idea

Idea, która nadaje życie projektowi. Unikalna koncepcja, która wskazuje kierunek dalszej pracy, nadaje rytm decyzjom formalnym. Która powoduje, że projekt dostaje wiatru w żagle. Naszym celem jest docenienie wysiłku kreatywnego, „patentu”, pomysłowości w rozwiązywaniu problemów projektowych.

Forma

Kunszt projektanta ocenia się przez pryzmat sprawności, z jaką posługuje się dostępnymi narzędziami. W tej kategorii nagradzamy mistrzowskie wykorzystanie warsztatu współczesnego projektanta grafiki, którego efektem jest dzieło wybitne formalnie, tak w sferze koncepcji wizualnej, jak produkcji.

Impakt społeczny

Są takie prace, które wpływają na odbiorców w sposób wyjątkowy, aktywizują ludzi, zmuszają do zajęcia stanowiska, zwracając uwagę na nieprawidłowości. Poszukujemy projektów, które nie chcą stać z boku, wtrącają się, reagują na rzeczywistość – społeczną, polityczną – i wchodzą z nią w interakcje.

Proj. przyjazne środowisku

Znaleźliśmy się w warunkach walki o przetrwanie naszej planety. Ta kategoria ma za zadanie wyróżnić projekty, które biorą pod uwagę produkcje w oparciu o ekologiczne rozwiązania (minimalizowanie odpadów oraz użycia materiałów toksycznych) jak również prace budujące wrażliwość ekologiczną.

Proj. dla instytucji publicznych

Praca w rygorze ustawy o zamówieniach publicznych. Przetargi z kryterium cenowym znalezione w BIP'ie i drukarnie z przetargu. Przed wieloma wyzwaniami musi stanąć projektant pracujący dla instytucji publicznych. Pragniemy nagrodzić twórców, którzy się nie zrażają i projektują świetne rzeczy w tych, specyficznych, warunkach.

Świeża krew

W tej kategorii nagradzamy prace magisterskie lub licencjackie stworzone lub obronione w okresie, którym zajmuje się konkurs. Chcemy docenić projekty dojrzałe, przemyślane, prezentujące profesjonalne podejście autora w kontekście researchu, procesu projektowego oraz wdrożenia lub prototypowania. Zależy nam na projektach dopracowanych oraz pozbawionych błędów.

dodatkowe

Nagroda Specjalna

W pejzażu grafiki użytkowej zmiany następują płynnie, kategoria rozwija się w oparciu o codzienną pracę projektantów. Zdarzają się jednak takie działania, wydarzenia, które w sposób gwałtowny, skokowy rozszerzają horyzont o nowe jakości, nowe kąty patrzenia lub idee. Tych momentów kluczowych, zwrotów akcji oraz osób za nie odpowiedzialnych zamierzamy uhonorować w tej kategorii.

 

Nagroda Honorowa

Zależy nam, aby Projekt Roku był spotkaniem między pokoleniami, aby dokonania współczesnych twórców oceniać przez pryzmat tradycji polskiego projektowania. Nagrodę honorową otrzymują projektanci posiadający wybitne dokonania na polu projektowania grafiki użytkowej, mentorzy dla młodych twórców, prekursorzy kierunków dziś uznawanych za klasykę, ikony polskiego designu.

detale projektu

W konkursie mogą brać udział projekty zrealizowane lub upublicznione pomiędzy 1 września ubiegłego roku, a 1 września roku bieżącego. W przypadku rozbudowanych projektów przynajmniej jeden fragment musi być zrealizowany lub upubliczniony w powyższym okresie. W przypadku projektów zespołowych realizowanych przez kilka podmiotów, zgłaszający powinien określić swoją rolę i zakres obowiązków w zespole projektowym.

Partnerzy

STGU

European Design Awards

STGU

Arctic Paper

Munken Paper

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

Patroni medialni

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU