Lasy do spalenia

nazwa / tytuł projektu

Lasy do spalenia

autor / studio projektowe

Dobry skład

edycja konkursu

2021-2022

opis

W latach 2004–2020 roczne zużycie biomasy drzewnej do produkcji energii wzrosło w Polsce o prawie 70%. W związku z tym gwałtownie wzrosło pozyskiwanie biomasy drzewnej ze źródeł krajowych, w dużej mierze bezpośrednio z lasów.

Niestety pozyskiwanie pierwotnej biomasy leśnej nie jest obojętne dla przyrody. Zaburza ono integralność ekosystemów leśnych, negatywnie wpływa na bioróżnorodność i przeważnie prowadzi do ich degradacji.

Rozwój przemysłu bioenergetycznego napędzany był wsparciem ze środków publicznych oraz korzystnym ustawodawstwem. Energia wytworzona ze spalania biomasy została uznana za bezemisyjną i odnawialną, mimo że spalanie biomasy leśnej w celu produkcji energii jest bardziej emisyjne niż spalanie paliw kopalnych.

Raport Pracowni na rzecz Wszystkich Istot jest pełen liczb, niecodziennych skrótów i trudnego słownictwa. Jednocześnie został skierowany do osób bez fachowej wiedzy w dziedzinie energetyki lub leśnictwa. W związku z tym naszym głównym celem projektowym było zminimalizowanie bariery informacyjnej i uniknięcie monotonii tekstowego dokumentu.

Zaprojektowaliśmy dynamiczny layout pozwalający na kilka układów kompozycji strony. Objaśnienia trudnych terminów umieściliśmy obok tekstu głównego. Wykresy uzupełniliśmy o słowne podsumowania. Dodatkowo wybraliśmy i zilustrowaliśmy ciekawostki, aby zachęcić do wczytania się w główną treść raportu. Wszystko w przyjemnej kolorystyce kojarzącej się z lasem, ekologią i zrównoważoną energią (zielenie, brązy, beże).

Publikacja jest dostępna tylko on-line. Dlatego dokładnie przemyśleliśmy funkcjonalność pliku PDF – klikalne linki i spis treści, zakładki, wielkość tekstu i orientacja strony. Raport ma ponad 100 stron i jest bogato ilustrowany. Aby uniknąć zbyt ciężkiego pliku, musieliśmy postawić na ilustracje wektorowe. Tym samym przekazaliśmy Pracowni materiał do swobodnego wykorzystywania w kolejnych publikacjach.

Partnerzy

STGU

European Design Awards

STGU

Arctic Paper

Munken Paper

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

Patroni medialni

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU