Nowa Identyfikacja Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

nazwa / tytuł projektu

Nowa Identyfikacja Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

autor / studio projektowe

Aneta Lewandowska

edycja konkursu

2021-2022

opis

Autorki projektu:
Joasia Fidler-Wieruszewska & Aneta Lewandowska

Opis:
Projekt identyfikacji inspirowany jest zarówno klasycznym, jak i eksperymentalnym zapisem nutowym. Punktem wyjścia jest pięciolinia, która jest lustrzanym odbiciem nazwy - Akademia Muzyczna 
im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, dostosowująca się do aktualnej treści logotypu. 
Oznacza to, że długość słowa jest odzwierciedlona w długości linii. Przez ten zabieg znak w różnych wersjach językowych zmienia swoją formę, zachowując charakterystyczny i rozpoznawalny układ kojarzony z muzyką. Przedłużeniem tej idei jest motyw dynamizującej się pięciolinii, który jest wykorzystany w identyfikacji wizualnej.

Nowy znak odzwierciedla dynamiczny i otwarty na zmiany charakter Uczelni, wzmacniany dodatkowo przez kolorystykę zaczerpniętą z wielobarwnych partytur Krzysztofa Pendereckiego, wykorzystaną
w identyfikacji wizualnej. Tak wyrazista i nieprzeciętna kolorystyka jest także symbolem nieustających poszukiwań i kolejnych początków, które są miarą rozwoju twórczego. Typografia użyta w identyfikacji odzwierciedla ideę Mistrz – Uczeń poprzez zastosowanie tradycyjnego, ozdobnego fontu wraz
z kontrastującym z nim fontem bezszeryfowym o nowoczesnym charakterze.

Projekt zakładał opracowanie wielu elementów, od typowych dla tego typu instytucji akcydensów, po opracowanie wayfindingu, oraz szablonów do socjal mediów. Aktualnie materiały drukowane, oraz gadżety są w fazie wdrożenia. Uczelnia z powodzeniem stosuje szablony plakatów do bieżących wydarzeń na uczelni, oraz z łatwością tworzy nowe materiały w oparciu o księgę znaku i nowy Key Visual.

Partnerzy

STGU

European Design Awards

STGU

Arctic Paper

Munken Paper

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

Patroni medialni

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU