UKRAINKA w POLSCE

nazwa / tytuł projektu

UKRAINKA w POLSCE

autor / studio projektowe

TOFU Studio

kategoria

Impakt społeczny

edycja konkursu

2021-2022

opis

Przygotowaliśmy bezkosztowo branding dla inicjatywy UKRAINKA w POLSCE, która powstała aby zintegrować różne lokalne środowiska biznesowe i niekomercyjne wokół idei wzmocnienia pozycji kobiet ukraińskich w naszym kraju. Inicjatywa ta jest szczególnie ważna dla Ukrainek dotkniętych wojną, które musiały zostawić swoich bliskich, swoje domy, swoje miejsca pracy i szukać bezpiecznego schronienia w sąsiednim kraju – w Polsce. Kobiety te, często bardzo dobrze wyedukowane, z wysokimi kwalifikacjami i chęcią do rozwoju zagrożone są marginalizacją zawodową w Polsce. Nie znając języka ani lokalnych regulacji prawa pracy mają mniejsze szanse na ponowne osiągnięcie wysokiej pozycji zawodowej i odpowiednie do kompetencji wynagrodzenie. W pracy nad projektem udało nam się zaangażować dom fontów: SPACEFONT, który udzielił nam bezpłatnej licencji do jednego z krojów, którego są autorami.

Partnerzy

STGU

European Design Awards

STGU

Arctic Paper

Munken Paper

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

Patroni medialni

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU