Mirror, mirror on the wall… A portrait of refugees and their stories.

nazwa / tytuł projektu

Mirror, mirror on the wall… A portrait of refugees and their stories.

autor / studio projektowe

Marta Gawin

kategoria

Impakt społeczny

edycja konkursu

2021-2022

opis

Projekt powstał w wyniku współpracy studentów, wykładowców i uchodźców z uniwersytetu w Norymberdze jako element publicznej debaty na temat uchodźctwa i integracji z punktu widzenia nauki, obowiązującego prawa i europejskiej polityki migracyjnej. Perspektywę dopełniają osobiste historie ludzi zmuszonych do poszukiwania nowego domu na obczyźnie.

W kontekście wzmożonej debaty publicznej projekt ten spełnia role fachowego źródła naukowych informacji dotyczących uchodźstwa i integracji oraz stanowi forum, na którym uchodźcy stając sie podmiotem, a nie przedmiotem debaty sami zabierają glos na swój temat. Osobom postronnym publikacja oferuje możliwość zapoznania sie nie tylko z problematyką tematu ale także przystąpienia do dialogu z "obcym/innym", ze społeczeństwem, a także sobą samym i swoimi przekonaniami. Kto wie — może "ten obcy" nie jest taki straszny ten jak go malują?

Projekt powstał jako wielkoformatowa wystawa przenośna w listopadzie 2019. Niestety pandemia coronavirusa spowodowała, ze wystawa została na dwa lata zamknięta w magazynie i wykluczona z debaty publicznej. Zgłoszony projekt kieruje sie tu zasadą Mahometa i jako "wystawa w pudelku" przychodzi do odwiedzającego w sytuacji, kiedy odwiedzający nie może przyjść na wystawę, dzięki czemu ponownie staje sie ważnym akademickim i społecznym głosem w debacie o uchodźstwie i integracji.

Publikacja stanowi rodzaj "wystawy w pudełku" i jest graficzną reinterpretacją pierwotnej, mobilnej wystawy, która w całości została wyprodukowana z tektury komórkowej. Na publikację składają się: zamykane pudełko z umieszczonym w dnie lustrem, dwujęzyczna (niemiecko-angielska) książka oraz 13 kart. Na książkę składa się opis faktograficzny sytuacji społeczno-prawnej uchodźców. Treść opisowa została uzupełniona licznymi infografikami, diagramami umieszczonymi na rozkładanych alonżach oraz zdjęciami. Na kartach znajdują się wizerunki uchodźców, ich osobistą wypowiedź oraz droga ucieczki. Lustro zachęca do konfrontacji z samym sobą, a przez to do konfrontacji z drugim człowiekiem. Każdy z nas jest przecież w pewnym sensie uchodźcą czy też wędrowcem. Publikacja ma charakter alarmujący, wyróżniają ją barwy ostrzegawcze: czarna i żółta, roboczy charakter (surowa tektura) i zdecydowana typografia. Przedstawione treści, zastosowane materiały i spójna forma graficzna poszerzają świadomość społeczną, skłaniają do refleksji i wzywają do działania, do bycia zaangażowanym, do pomocy.

Dostępność projektu w księgarniach i jego atrakcyjna forma wizualna pozwala dotrzeć do kręgu osób niezaangażowanych w tematykę uchodźstwa i integracji, a przez to poszerzyć ogólną wiedzę i akceptację dla integracji w kręgach pozaakademickich. Publikacja przygotowana została z ogromną starannością i dbałością o detal, przez co przyciąga uwagę i unaocznia ważny, globalny problem społeczny. Dzięki oryginalnej formie publikacja staje się interesująca nie tylko dla osób aktywnie działających na rzecz uchodźców, porusza również tych, którzy wcześniej zdawali się problemu uchodźctwa nie dostrzegać. Staje się narzędziem w walce z wykluczeniem, głosem wzywającym do społecznej solidarności.

Partnerzy

STGU

European Design Awards

STGU

Arctic Paper

Munken Paper

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

Patroni medialni

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU