„Jej Kwantowość”

nazwa / tytuł projektu

„Jej Kwantowość”

autor / studio projektowe

Kasia Gajka

kategoria

Idea

edycja konkursu

2021-2022

opis

Prawa mechaniki kwantowej towarzyszą nam w sposób realny w tym sensie, że kształtują rzeczywistość (oddziaływania atomów, molekuł, promieniowania), która zarazem nie może być bezpośrednio uchwycona zmysłami, ponieważ nie do tego one ewoluowały. Powstaje „pusta przestrzeń” dla swoistego typu wyobraźni, wolnej, nie archaicznej. Moim pomysłem, ideą projektu jest kreacja wizualnego widowiska, w którym człowiek jako element kosmicznej mozaiki tworzy ją i zarazem interpretuje. Jest wolny i zainspirowany prawami natury oraz aktualnym stanem wiedzy o nich.
„Jej Kwantowość” to transdyscyplinarna, wizualno-artystyczna interpretacja zjawisk mechaniki kwantowej, w której nauka i sztuka koegzystują ze sobą, stanowiąc równorzędne źródła poznania tej wciąż elitarnej, nieintuicyjnej dziedziny wiedzy. Podstawową ideą projektu była potrzeba ukazania otaczającego nas, niewidzialnego, nieintuicyjnego świata. Zastosowana formuła przekraczania wytyczyła kierunek wizualizacji świata kwantów – trans rzeczywistości –która łącząc tę kwantową oraz realną wyłoniła nową, percypowaną przez odbiorcę. Kluczem kompilacji stały się wielowymiarowość, odmienne płaszczyzny przekazu, barwność, dosłowność, metafora oraz analogie do świata realnego jako pomostu pomiędzy postrzeganiem abstrakcyjnym, a tym co znane i namacalne. 
Analityczne intencje towarzyszące wielomiesięcznej pracy badawczej poprzedzającej proces projektowy oraz pozyskane wnioski pozwoliły na ukonstytuowanie się pomysłu koncepcji artystycznej pracy, która w trakcie tworzenia ewoluowała. Świat mechaniki kwantowej jest nieprzewidywalny, multipotencjalny, co znajduje odzwierciedlenie w gęstwinie „Jej Kwantowości”. Wiedziałam, że środowisko 2D może okazać się niewystarczające, dlatego część rozwiązań powstała w przestrzeni trójwymiarowej, jak również za pomocą animacji komputerowej. Zależało mi na wyjściu poza intuicję, otwarcie na „wolne" poszukiwania twórcze, stworzenie wizji świata na nowo, przedstawieniu jego mechanizmów w taki sposób, w jaki nikt do tej pory tego nie uczynił, przełamując tym samym jednorodne, powtarzalne schematy wizualne. Stąd sposób przedstawienia zjawisk od strony fizyki kwantowej jest nowatorski, nieschematyczny, świeży, zacierający nieprzekraczalność pomiędzy skalą mikro i makro. Całość przekazu, zarówno na poziomie przedstawień, projektu layoutu, oprawy książki (szyta, grzbiet otwarty), jak również techniki wykonania okładki drukiem lentikularnym, miała przybliżać nieprzewidywalną, pełną paradoksów i zaskoczeń rzeczywistość. Po poruszeniu książką, portret realistyczny dziewczyny zmienia się w kwantowy. 
Uważam, że nie trzeba znać zaawansowanej fizyki ani formuł matematycznych, aby doświadczyć dobroczynnego wpływu rozumienia złożonych zjawisk. Fakt mentalnego oswajania praw rządzących naturą, której częścią jesteśmy niesie ulgę, spokój, przywraca równowagę, a nawet pogodę ducha w niespokojnym czasie. Uwalnia od groźnego wpływu informacyjnych śmieci oraz kłamstw osób o wątpliwym statusie moralnym i merytorycznym. Wolny, rozumiejący rzeczywistość umysł nie ulega ideologiom, które niszczą dobrostan ludzi i planety. Nic bardziej nie zabezpiecza przed obecnymi i przyszłymi tyraniami oraz ich zgubnymi ideami niż edukacja.

Partnerzy

STGU

European Design Awards

STGU

Arctic Paper

Munken Paper

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

Patroni medialni

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU