To musiała zrobić dziewczyna – publikacja

nazwa / tytuł projektu

To musiała zrobić dziewczyna – publikacja

autor / studio projektowe

Ada Zielińska

kategoria

Świeża krew

edycja konkursu

2019/2020

opis

„To musiała zrobić dziewczyna”, to książka zrealizowana w ramach dyplomu magisterskiego na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wydziale Grafiki w Pracowni Projektowania dla Kultury, którą miałam możliwość projektować pod okiem profesora Janusza Górskiego oraz mgr Joanny Czaplewskiej.

Publikacja prezentuje zbiór okładek zaprojektowanych przez kobiety w latach 1952–1989 w wydawnictwie Iskry. Oprócz ogromnego dorobku projektowego, który udało mi się zebrać, zreprodukować i opisać, publikacja zawiera również rozmowy, które przeprowadziłam z Wiesławem Uchańskim prezesem wydawnictwa Iskry oraz Krystyną Töpfer – naczelnym grafikiem Iskier w latach 1975–2001.

Praca ma na celu pokazanie dorobku projektantek okresu PRL oraz przedstawienie realiów pracy w wydawnictwie. To pierwsze tego typu opracowanie (niebędące monografią pojedynczej autorki), skupiające się na prezentacji dorobku kobiet w dziedzinie projektowania okładek książek tamtego okresu.

Publikacja pozwala również obalić mit o tym, że kobiet w polskim projektowaniu graficznym okresu PRL było niewiele. Mnie udało się dotrzeć do ponad 90 nazwisk kobiet – projektantek, przeszukując zaledwie jedno archiwum. W książce prezentuję 86 okładek zaprojektowanych przez 41 kobiet. Publikacja jest wstępem do większego opracowania, nad którym aktualnie pracuję.

* tytuł książki „To musiała zrobić dziewczyna”, to cytat z rozmowy z Krystyną Töpfer.

Partnerzy

STGU

European Design Awards

STGU

Arctic Paper

Munken Paper

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

Patroni medialni

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU