Książka przedstawiająca dwa systemy zaprojektowanych znaków głagolicy

nazwa / tytuł projektu

Książka przedstawiająca dwa systemy zaprojektowanych znaków głagolicy

autor / studio projektowe

Ewelina Dąbrowska

kategoria

Świeża krew

edycja konkursu

2019/2020

opis

Projekt książki Głagolica prezentuje zaprojektowane przeze mnie 2 systemy znaków głagolicy – staro-cerkiewno-słowiańskiego pisma, w nowoczesny sposób. Znajduje się w niej również krótkie wprowadzenie do historii powstania samego alfabetu, naszego słowiańskiego dziedzictwa, które przez wiele lat było tematem tabu. Dziś mało kto ma wiedzę na jego temat, z powodu jej masowego wyniszczania w XII wieku. Projekt znaków, ma za zadanie pokazać designerski potencjał symboli głagolicy w dzisiejszych czasach oraz jej szlachetną wartość pomimo, wyjścia z użytku. Projekt ma również cel edukacyjny – informuje o piśmie, które było wykorzystywane przez naszych przodków jeszcze przed zestandaryzowaniem alfabetu łacińskiego. Prezentuje tradycyjny system znaków w odświeżonym wydaniu. Znaki są nowoczesne, minimalistyczne, uproszczone oraz wyrównane wielkościowo.

Książka zawiera:
• Wprowadzenie: powstanie, charakterystyka, znaczenie, funkcja
• Oś czasu: ważne daty mające wpływ na kształtowanie pisma
• System 1: kanciasta wersja [unicode] do wykorzystania jako
komputerowy krój pisma; dźwięk oraz znaczenie każdego znaku
• System 2: obła wersja, najbliższa pierwotnemu pismu używane
do standardowego zapisu ręcznego; dźwięk oraz znaczenie
każdego znaku.

Oprócz książki dodatkowo powstał materiał promujący w postaci
projektu naklejek, T-shirtu oraz plakatów. System 1 eksperymentalnie
został zastosowany jako komputerowy font.

Partnerzy

STGU

European Design Awards

STGU

Arctic Paper

Munken Paper

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

Patroni medialni

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU