nominacje

„Chciałbym o sobie zapomnieć”.

Anna Cichoń

Projekt publikacji eksperymentalnej o nielinearnej strukturze. Książka jest wynikiem zainspirowania się zagadnieniem przybierania nowej tożsamości, które jest możliwe choćby dzięki branży gier komputerowych. Razem z autorem tekstu – moim bratem (Markiem Cichoń), który zgodził się napisać warstwę literacką dyplomu – spróbowaliśmy przenieść sytuację z gier na bardziej tradycyjne medium, jakim jest książka. Książka z pozoru wygląda na pojmowaną tradycyjnie powieść, jednak po zagłębieniu się w treść odkrywa się jej bardziej skomplikowaną strukturę. Główny bohater zmaga się z chorobami i fobiami, które można uznać za formy depresji czy schizofrenii. Aby czytelnik mógł bardziej utożsamić się z protagonistą, zastosowane zostały zabiegi typograficzne nawiązujące do analizy grafologicznej chorób głównego bohatera (np. nierówny lewy margines, brak interpunkcji). Im gorszy stan głównego bohatera, tym bardziej widoczne na pierwszy rzut oka są błędy i dekonstrukcje tekstu. Oprócz użycia typografii jako środka wizualnego, w książce występują ilustracje, które sygnalizują każde z 8 możliwych zakończeń. Są one wynikiem inspiracji analizą plastyczną osób chorych na depresję i schizofrenię, a dodatkowo nawiązują do psychologicznego Testu Rorschacha. Poruszanie się po powieści odbywa się nie według numeracji stron, a według rozdziałów. Książkę rozpoczynają mapy umieszczone na skrzydełkach okładki oraz instrukcja obsługi mająca pomóc zapoznać się z nawigacją. Mapy przedstawiają różne możliwości dróg w książce oraz informują o ich długości. Są też wykazem wszystkich rozdziałów i wątków, na które dzieli się książka. Instrukcja obsługi jest jedną z wielu możliwości poruszania się po książce i nie jest obligatoryjna. W książce występują też piktogramy służące do oznaczenia każdego z siedmiu wątków w książce, a ich nazwy nawiązują do tego, co dzieje się w wątku. Powieść podzielona jest na dwie części – do I części należy paleta czerwieni, a do II należą odcienie niebieskiego. Książka ma stymulować czytelnika do pracy, do głębszego przeżycia i zaangażowania się w przyswajaną treść.

#Świeża krew 

Grafika nagrodzonego

Co to typo? Książka dla dzieci o literach

Maria Gumulak

Praca przybliża tematykę szeroko pojętej typografii. Publikacja zawiera część merytoryczną wraz z praktycznymi ćwiczeniami. Przeznaczona dla dzieci w wieku 7–9 lat. Jest to przejściowy okres w życiu człowieka, w którym następuje zmiana trybu nauki z przedszkolnego, dlatego ważne jest, aby materiały z jakich korzystają dzieci nie zniechęcały ich, a uczyły poprzez zabawę. W grudniu 2019 roku zostały przeprowadzone warsztaty z udziałem dzieci, gdzie przetestowano wcześniej zaprojektowane prototypy zadań i ogólną reakcję dzieci na poruszane zagadnienia. Ideą projektu jest rozpowszechnianie wiedzy na temat typografii i liter wśród dzieci i ich rodziców. Książka wprowadza młodego czytelnika w tematykę publikacji rozdziałami „Komunikacja” oraz „Skąd się wzięły litery”. W kolejnych rozdziałach zostały poruszone tematy: co to jest litera, znaki diakrytyczne, alfabet, czcionka i font, krój pisma, rodzaje krojów pisma, odmiany liter oraz typografia. Wszystkie te zagadnienia opatrzone są tytułami zachęcającymi dzieci do sprawdzenia, co znajduje się w środku każdego z nich. Kolejną częścią publikacji jest wytłumaczenie, czym różni się typograf od projektanta krojów pisma. Przeprowadzono również wywiady z przedstawicielami tych grup: Kubą Sowińskim i Maciejem Połczyńskim. Ostatnią częścią są przykłady fontów opatrzone ilustracjami z ich wykorzystaniem. Do warstwy graficznej i typograficznej zostało użytych 6 krojów pisma: TT Commons, Agrandir, Maruder, Brygada 1918, Fivo Sans Modern oraz Airo. Część liter autorka wykonała samodzielnie, aby pokazać ich różnorodność. W publikacji został zastosowany otwarty grzbiet, umożliwiający łatwe i wygodne rysowanie po książce stosownie do jej treści i grupy docelowej. Wymiary to: 200 x 258 mm. Książka została zakwalifikowana do konkursu Książka Dobrze Zaprojektowana.

#Świeża krew 

Ilustrowany atlas architektury brutalistycznej w Polsce

Paulina Adamowska

Książka jest przeglądem najlepszych przykładów architektury brutalistycznej w Polsce. Znajduję się w niej 5 budynków, które najbardziej spełniają postulaty idei tego nurtu. Nie jest to podręcznik, do nauki, tylko ilustrowany atlas, który przekazuje podstawową wiedzę w ciekawy sposób. Wiele cytatów, które możemy przeczytać w tej książce to wypowiedzi osób takich jak Filip Springer czy Anna Cymer. Celem stworzenia tej książki jest popularyzacja brutalizmu i pokazanie jego wyjątkowości. Wiele osób nie wie jak się nazywa ten kierunek w architekturze. Budynki często są krytykowane za czasy w których powstały i nikt nie zwraca uwagi na ich formę. Oprócz tego najważniejszym dla mnie problemem jest fakt, że tracimy te budynki. Chciałabym pomóc w ratowaniu tych budynków. Zależało mi, aby książka była w całości stworzona przeze mnie. Jestem autorką tekstu, który znajduje się w książce. Zapoznałam się z wieloma publikacjami, które chociaż w części opisują brutalizm i wybrałam z nich najważniejsze cytaty. Na potrzeby książki zrobiłam zdjęcia opisywanych budynków, ilustracje oraz font. Ilustracje, które znajdują wewnątrz książki funkcjonują również jako plakaty wydrukowane w formacie 50 x 70 cm lub 50 x 50 cm. Font, który używany jest do nagłówków zaprojektowałam specjalnie na potrzeby książki,. Swoimi cienkimi liniami nawiązuje do metalowych konstrukcji w architekturze brutalistycznej, które są skontrastowane z ciężkimi, masywnymi kształtami geometrycznymi. Posiada aż 35 odmian, aby móc tworzyć z nich przeróżne kompozycję. Zaczyna się od wąskich, cienkich liter, a kończy na grubych i szerokich. Font jest kontrowersyjny, momentami jest nieczytelny i niezrozumiały, tak jak architektura brutalistyczna. Okładka jest zrobiona z betonu, wnętrze książki wydrukowane na ekologicznym papierze Crush Corn. Całość zszyta ściegiem koptyjskim.

#Świeża krew 

Kreatywna Integracja, warsztaty dla seniorów – opracowanie wydawnicze

julia kazimierska

Kreatywna Integracja jest szansą dla seniorów, by mogli wspólnie działać i zawrzeć nowe znajomości. Celem długofalowym jest zwalczenie ich samotności i stworzenie grupy, w której mogą czuć się dobrze. Bez rywalizacji, bez strachu, że czegoś nie umieją. Proste zadania zawarte w książce mają na celu przybliżyć każdemu uczestnikowi możliwości jakie niesie ze sobą działalność artystyczna. To, że mogą siebie wyrażać w dowolny sposób, widząc przy tym zupełnie różne punkty widzenia swoich kolegów. Publikacja składa się dwóch części, które różnią się od siebie stylem prezentacji. Pierwszy egzemplarz jest bardziej techniczny, kolorystyka monochormatyczna. Wewnątrz znajdują się scenariusze podzielone na dwa etapy: przygotowanie do warsztatów + lista oraz oś z opisem zajęć. To seniorzy nadają kolorytu przez swoje działania. Część pierwsza stanowi pewną ramę, która jest w trakcie zajęć wypełniana, a wynikiem są prace seniorów zamieszczone w części drugiej. Instrukcje mojego autorstwa są wykonane odręcznie. Chciałam w ten sposób przedstawić element ludzki, fakt, że zajęcia zostały zaprojektowane i wykonane przeze mnie. Baza teoretyczna to definicje przydatnych informacji, nazewnictwa funkcjonującego w świecie wizualnym i językowym, a także tablica znaków wykonana na podstawie książki „Człowiek i jego znaki” Adriana Frutigera, która jest fundamentem przy budowie znaków graficznych. Ostatni element stanowią szablony. Zajmują całą rozkładówkę, by bez problemu odbiorca mógł ją zeskanować i następnie wydrukować. Druga książka: Kreatywna Integracja - dziennik warsztatowy, zawiera opisy do zajęć z ilustracją - ikoną, która stanowi odpowiedź na część pierwszą, wykonaną również odręcznie; komentarze, osobiste przemyślenia, prace seniorów oraz zdjęcia z zajęć. Opisy i komentarze przygotowałam na dwa sposoby. Pierwszy z nich to tekst, który wygenerowałam używając tekstu złożonego komputerowo, drugi napisany odręcznie. Zależało mina podkreśleniu wad i zalet jako subiektywnej wypowiedzi. Jedynym elementem kolorowym w obu opracowaniach są prace seniorów. Jak już wcześniej nakreśliłam to prace seniorów są najważniejsze. Ich ekspresja i kolorystyka odgrywa znaczącą rolę. Pozostałe elementy stanowią ramę, tło dla projektów seniorów, dotyczy to również zdjęć. Warsztaty realizowane w ramach Kreatywnej Integracji odbyły się: luty 2020 - marzec 2020

#Świeża krew 

Książka przedstawiająca dwa systemy zaprojektowanych znaków głagolicy

Ewelina Dąbrowska

Projekt książki Głagolica prezentuje zaprojektowane przeze mnie 2 systemy znaków głagolicy – staro-cerkiewno-słowiańskiego pisma, w nowoczesny sposób. Znajduje się w niej również krótkie wprowadzenie do historii powstania samego alfabetu, naszego słowiańskiego dziedzictwa, które przez wiele lat było tematem tabu. Dziś mało kto ma wiedzę na jego temat, z powodu jej masowego wyniszczania w XII wieku. Projekt znaków, ma za zadanie pokazać designerski potencjał symboli głagolicy w dzisiejszych czasach oraz jej szlachetną wartość pomimo, wyjścia z użytku. Projekt ma również cel edukacyjny – informuje o piśmie, które było wykorzystywane przez naszych przodków jeszcze przed zestandaryzowaniem alfabetu łacińskiego. Prezentuje tradycyjny system znaków w odświeżonym wydaniu. Znaki są nowoczesne, minimalistyczne, uproszczone oraz wyrównane wielkościowo. Książka zawiera: • Wprowadzenie: powstanie, charakterystyka, znaczenie, funkcja • Oś czasu: ważne daty mające wpływ na kształtowanie pisma • System 1: kanciasta wersja [unicode] do wykorzystania jako komputerowy krój pisma; dźwięk oraz znaczenie każdego znaku • System 2: obła wersja, najbliższa pierwotnemu pismu używane do standardowego zapisu ręcznego; dźwięk oraz znaczenie każdego znaku. Oprócz książki dodatkowo powstał materiał promujący w postaci projektu naklejek, T-shirtu oraz plakatów. System 1 eksperymentalnie został zastosowany jako komputerowy font.

#Świeża krew 

Kulmhof. Pierwszy nazistowski obóz zagłady

Piotr Kacprzak

Moja praktyczna praca dyplomowa to projekt książki opowiadającej historię obozu straceń Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Jest ona poświęcona także gettu łódzkiemu oraz mojej rodzinnej miejscowości Grabów (gdzie przed wojną żyło 60% Żydów). Większość materiałów w niej zawartych to teksty opisujące historię, ale przede wszystkim relacje naocznych świadków zagłady. W publikacji pojawia się wiele archiwalnych materiałów oraz wykonane przeze mnie zdjęcia miejsc związanych ze społecznością żydowską. Całość dzieli się na trzy rozdziały dotyczące wyżej wymienionych miejsc. Wielkim wyzwaniem okazała się nie tylko praca projektowa ale przede wszystkim praca badawcza o tak trudnej tematyce. Wielką motywacją do stworzenia książki był testament ostatnich więźniów obozu straceń w Chełmnie nad Nerem. Dyplom magisterski zrealizowany na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (UAP). Promotor: dr Marcin Markowski Wymiary to 172 mm x 245 mm, 304 s. oprawa szyto-klejona, w twardej oprawie z tłoczeniami.

#Świeża krew 

Ramionka

Weronika Horożyńska

Projekt fontu bazujący na autorskiej kaligrafii, wykonany w ramach pracy licencjackiej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, pod kierownictwem profesora Krzysztofa Kochnowicza.

#Świeża krew 

Grafika zwycięzcy

Seria opakowań dla Bydgoszczy

Karolina Gdaniec

Przedmiotem mojej pracy było zaprojektowanie opakowań promocyjnych dla Bydgoszczy. Zestaw składa się z głównego opakowania – Bydboxu, który mieści w sobie produkty regionalne związane z miastem, takie jak: praliny, mydła, piwa rzemieślnicze i krówki. Dodatkowo zawiera pocztówkę, mapę miasta, maseczkę ochronną oraz bawełnianą torbę. Bydbox występuje zarówno w podstawowej wersji, która zawiera jeden egzemplarz z wymienionych produktów jak również w wersji spersonalizowanej. Pomysł zaprojektowania „Pakietu z Bydgoszczy” powstał pod wpływem chęci ulepszenia i uspójnienia wizerunku miasta oraz stworzenia produktów, które będą nośnikami promocji i identyfikacji miasta. Celem projektu jest również zachęcenie przyjezdnych gości do odwiedzenia miejsc, z których pochodzą dane produkty, jak również zobaczenia tych, które w ilustracyjny sposób zostały przedstawione na opakowaniach. Głównym motywem występującym w identyfikacji jest, fala. Nawiązuje ona do wodniackich tradycji miasta jak również jego atrakcyjnego położenia geograficznego, pomiędzy dwoma rzekami: Wisłą i Brdą oraz Kanałem Bydgoskim. To właśnie wzdłuż rzeki Brdy toczy się codzienne, kulturalne i biznesowe życie miasta. Opakowania zostały przygotowane w taki sposób aby były jak najbardziej funkcjonalne, łatwe i szybkie w składaniu, użyciu jak i w późniejszym transporcie. Zależało mi na zaprojektowaniu atrakcyjnej, ale jednocześnie prostej formy, której proces wytwarzania byłby na tyle prosty aby mógł zostać później wdrożony przez władze miasta. Opakowania można w łatwy sposób spłaszczyć i złożyć, co korzystnie wpływa na przechowywanie i transport.

#Świeża krew 

Grafika nagrodzonego

Sisters of Europe

Karolina Grzelak

Projekt to przełożenie 17 wywiadów 17 kobiet z całej Europy na wersję papierową. Do tej pory treści były dostępne tylko w Internecie. Książka ma to do siebie, że mimo odstawienia jej na półkę, można po wielu latach wrócić do niej i zobaczyć jak wyglądały ówczesne lata. Projekt kieruje do wszystkich, bez względu na wiek i płeć. W książce poruszane są historie kobiet, które różni bardzo wiele: niektóre są astronautkami, inne pracują w kopalni, ale zawsze łączy je jedno - chęć niesienia zmian. Projekt jest interpretacją wywiadów, jako wydawnictwa, ale również dopełniony jest hasłami, które stały się animacją. Hasła te są krótkie, bardzo dosadne, prawdziwe cytaty. Wydawnictwo jest przełożeniem prawdziwych treści, zaś plakaty nawiązują do marszów, okrzyków, emocji i transparentów. Wprost zwracają uwagę na problemy z jakimi zmagają się kobiety. Projekt wpisuje się w kontekst społeczny, ponieważ nawiązuje do problemów kobiet i tym jak sobie radzą w swoim kraju. Oryginalnośc projektu polega na tym, że dopełniony jest animacjami, które kontrastują ze zrównoważoną książką. Wydawnictwo również oparte jest na kontrastach - można odnaleźć je w foncie, w kolorystyce, jak również w zdjęciach. Zdjęcia kwiatów - pozornie kojarzone z kobietami, delikatnością zestawione są z prawdziwym obliczem kobiet i ich historiami. Materiały to: papier Munken, tłoczony napis na materiałowej okładce, szycie szwajcarskie. Proces projektowy to odnalezenie równowagi. Z jednej strony chciałam, by projekt był atrakcyjny wizualnie - z drugiej zależało mi, by historie tych kobiet były czytelnie przedstawione. Projekt ma zastosowanie uświadamiania - nie tylko właśnie jako książka, ale jako animacje, które można animować jako pewien społeczny projekt - może pojawiać się w przestrzeni publicznej zwracając uwagę a problemy w danym kraju. Chciałabym podjąć współpracę z założycielkami Sisters of Europe, by wdrożyć projekt - również w innych językach. Praca dyplomowa była realizowana od początku 2020 roku, jednakże przez COVID obrona została odgórnie przesunięta na połowę września. W linku do Behance zawarte są animacje i video.

#Świeża krew 

Stettinum Nicodemus Pro Font Family 2.0

Piotr Nikodem Wardziukiewicz

Stettinum Nicodemus Pro to projekt digitalizacji typografii ze Szczecina oraz Pomorza Zachodniego. Jest on odpowiedzią na niszczejące napisy, których życie przez liczne remonty niebawem może się zakończyć. Jest to także projekt badawczy, który miał na celu rozpoznanie potencjału typograficznego płynącego z Miasta Szczecin. Stettinum Nicodemus Pro to rodzina krojów pism do potencjalnych zastosowań przy renowacjach starych szyldów czy też poprawy ogólnego odbioru zabytkowych części miasta. Projekt ten kierowany jest do każdego, kto wyraża chęć na stosowanie i używanie w swojej pracy/życiu tej rodziny krojów. Projekt został w dniu obrony wdrożony na wolnej licencji do powszechnego pobrania. Od tamtego czasu został już użyty w wielu projektach. Mój projekt wyróżnia rozbudowany proces projektowy, który zawiera dwie premiery kroju (wersja 1.0 pod patronatem Prezydenta Miasta Szczecin, wersja 2.0 jako przebudowa i rozbudowa myśli projektowej z wersji 1.0). Sam dyplom jest zaledwie wstępem do rozbudowy szczecińskiej typografii digitalizowane do postaci fontów. Projekt ten jest kompleksowym podejściem do projektowania kroju pisma jako produktu. Oprócz 21 normalnych odmian i 3 wariantowych zaprojektowane zostały plakaty B2 (w liczbie 10), strona internetowa oraz publikacja (120 stron, 13x21cm) wydrukowana nakładem 30 egzemplarzy. Projekt ten był dla mnie testem technologii VARIABLE FONTS. Kluczowym aspektem wykonania oprawy dla krojów był dobór materiałów drukarskich – w tym wypadku papieru i sposobu druku. Wybór padł na papiery firmy Antalis oraz na druk HP Indigo. Proces projektowy został wzbogacony wieloma testami. Nad dyplomem współpracowałem ze Szczecińskim Towarzystwem Fotograficznym – to oni zwrócili uwagę na problem zanikającej typografii. Współpracowałem także z firmą Antalis – publikacja była też formą próbnika papierów, które Antalis sprzedaje. Nad dyplomem czuwał także dr hab. Waldemar Wojciechowski.

#Świeża krew 

To musiała zrobić dziewczyna – publikacja

Ada Zielińska

„To musiała zrobić dziewczyna”, to książka zrealizowana w ramach dyplomu magisterskiego na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wydziale Grafiki w Pracowni Projektowania dla Kultury, którą miałam możliwość projektować pod okiem profesora Janusza Górskiego oraz mgr Joanny Czaplewskiej. Publikacja prezentuje zbiór okładek zaprojektowanych przez kobiety w latach 1952–1989 w wydawnictwie Iskry. Oprócz ogromnego dorobku projektowego, który udało mi się zebrać, zreprodukować i opisać, publikacja zawiera również rozmowy, które przeprowadziłam z Wiesławem Uchańskim prezesem wydawnictwa Iskry oraz Krystyną Töpfer – naczelnym grafikiem Iskier w latach 1975–2001. Praca ma na celu pokazanie dorobku projektantek okresu PRL oraz przedstawienie realiów pracy w wydawnictwie. To pierwsze tego typu opracowanie (niebędące monografią pojedynczej autorki), skupiające się na prezentacji dorobku kobiet w dziedzinie projektowania okładek książek tamtego okresu. Publikacja pozwala również obalić mit o tym, że kobiet w polskim projektowaniu graficznym okresu PRL było niewiele. Mnie udało się dotrzeć do ponad 90 nazwisk kobiet – projektantek, przeszukując zaledwie jedno archiwum. W książce prezentuję 86 okładek zaprojektowanych przez 41 kobiet. Publikacja jest wstępem do większego opracowania, nad którym aktualnie pracuję. * tytuł książki „To musiała zrobić dziewczyna”, to cytat z rozmowy z Krystyną Töpfer.

#Świeża krew 

Partnerzy

STGU

European Design Awards

STGU

Arctic Paper

Munken Paper

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

Patroni medialni

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU