Paderewski – konferencja, wystawa, druki towarzyszące

nazwa / tytuł projektu

Paderewski – konferencja, wystawa, druki towarzyszące

autor / studio projektowe

Podpunkt

edycja konkursu

2019/2020

klient

Archiwa Państwowe

opis

W 2019 roku Archiwa Państwowe zorganizowały międzynarodową konferecnję naukowa poświęconą postaci Igancego Jana Paderewskiego. Na zakres prac, który obejmował to zlecenie, składały się: identyfikacja wizualna wydarzenia; oprawa graficzna i współorganizacja międzynarodowej konferencji; projekt architektoniczny, graficzny, multimedialny oraz produkcja wystawy zorganizowanej w nowym skrzydłe Biblioteki m.st Warszawy na ul. Koszykowej; projekty i druk publikacji towarzyszących wydarzeniu.
Na powyższy zakres Archiwa Państwowe rozpisały przetarg, który wymagał od Wykonawcy określonych kwalifikacji i doświadczenia; przetarg nie wymagał składania darmowych projektów w ramach postępowania. W ramach przetargu wyłoniony został nasz zespół, którego doświadczenie projektowe i organizacyjno / produkcyjne zostało wysoko ocenione.
O sukcesie projektu zdecydowały:
– możliwość współpracy z decyzyjnymi reprezentantkami archiwów (w projekcie nie uczestniczył po stronie klienta rozbudowany zespół; nie było decydentów, z którymi nie mogliśmy bezpośrednio współpracować – to bardzo ważne, że projektant współpracował bezpośrednio z osobami decyzyjnymi);
– budżet, pozwalający zrealizować jakościowe produkcje (w postępowaniu cena nie była jedynym kryterium wyboru wykonawcy);
– zaufanie – klient znał nasze dotychczasowe realizacje i nie bał się realizacji trudnych elementów projektu (m.in wystawy opartej na 5 metrowych kubikach);
– krótki, ale precyzyjnie określony harmonogram, który respektowała każda ze stron oraz brak prób zmiany przyjętego na początku projektu key visualu.
W instytucjach publicznych pracują osoby, które często charakteryzuje dużą wrażliwość na aspekty estetyczne; które mają wiedzę merytoryczną i doceniają oryginalne pomysły; nie mają marketingowych „ograniczeń”, przez które często trudno wyjść poza schemat. Instytucje publiczne mogą stosować procedury, które umożliwiają realizację jakościowych projektów.

Partnerzy

STGU

European Design Awards

STGU

Arctic Paper

Munken Paper

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

Patroni medialni

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU