Identyfikacja wizualna Skawiny

nazwa / tytuł projektu

Identyfikacja wizualna Skawiny

autor / studio projektowe

Studio Otwarte

edycja konkursu

2019/2020

klient

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

strona www

otwarte.com.pl

opis

W 2019 zlecono nam zaprojektowanie identyfikacji wizualnej Skawiny – małego miasta i gminy na obrzeżach Krakowa. Projekt miał być oparty o herb miejski, jednak jego przedstawienie z 1994 r. budziło wątpliwości. Przed opracowaniem SIW, ten historyczny symbol został poddany analizie historyczno-heraldycznej i na jej podstawie – gruntownie przeprojektowany. Nowy projekt herbu, pieczęci i flagi Skawiny został w 2020 r. zatwierdzony przez Komisję Heraldyczną przy MSWiA i wprowadzony do użycia uchwałą Rady Miasta. Stanowi punkt wyjścia do Systemu Identyfikacji Wizualnej Skawiny.

Inspiracją do pokazania Skawiny była historyczna ilustracja przedstawiająca panoramę Krakowa, Kazimierza i Skawiny, z XV-wiecznej „Kroniki Świata” Hartmanna Schedla. Przedstawione tam, sąsiadujące z królewską stolicą miasteczko wśród wzgórz nasunęło nam myśl, że dobre sąsiedztwo to ważny element tożsamości Skawiny i że nie należy się bać określenia „małe miasto” – bo można w nim odnaleźć wiele dobrego: ciszę i spokój, znajomą społeczność i małe odległości. A przy tym dobrą infrastrukturę, łatwy dostęp do dużego miasta i potencjał na rozwój.

Zdecydowaliśmy, że projekt też powinien być zwykły, prosty do zrozumienia i łatwy w obsłudze. Stąd użycie najzwyklejszych fontów Arial i Times, dosadna kolorystyka i najprostsze, „samoobsługowe" layouty, ilustracje i ikonografia. Powstał kompleksowy projekt SIW, ze specyfikacją stosowania znaków, key vtsualem, księgą SIW i projektami wdrożeniowymi materiałów informacyjnych i promocyjnych.

Partnerzy

STGU

European Design Awards

STGU

Arctic Paper

Munken Paper

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

Patroni medialni

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU