Chrzanów (nagroda)

nazwa / tytuł projektu

Chrzanów

autor / studio projektowe

Redkroft

edycja konkursu

2019/2020

klient

Chrzanów

strona www

redkroft.com

opis

Chrzanów to spokojne miasteczko w południowej Polsce, leżące pomiędzy Krakowem a Katowicami. Wielu jego młodych mieszkańców coraz częściej decyduje się na przeprowadzkę do sąsiadujących aglomeracji w poszukiwaniu nowych perspektyw. W ciągu ostatnich 15 lat Chrzanów opuściło blisko 3000 młodych ludzi. W odpowiedzi, władze Chrzanowa postanowiły zareagować i popracować nad uatrakcyjnieniem wizerunku miasta. Zostaliśmy wybrani spośród kilkunastu topowych agencji brandingowych do przygotowania koncepcji komunikacyjnej miasta oraz pełnej identyfikacji wizualnej.

W trakcie analizy uznaliśmy, że słabe strony Chrzanowa to silne strony Chrzanowa. Postanowiliśmy pokazać, że Chrzanów ma swój charakter, jest unikatowy, pewny siebie, z poczuciem humoru i dystansem oraz że ma wiele innych zalet, dla których warto tu żyć. Nie próbujemy udowodnić, że Chrzanów jest równie atrakcyjny co Kraków, czy Katowice. Ma jednak dużo wartościowych cech i to o nich chcemy mówić.

Promocja miasta w sąsiednich aglomeracjach ma oprzeć się na przekornym obnażaniu minusów życia w wielkim mieście, pokazując Chrzanów jako alternatywę. Przekorny charakter przekazu tkwi w jego budowie. Komunikat składa się z dwóch części – zdania zaczynającego się od “W niektórych miastach...” obrazującego ich wady, oraz stałej części zamykającej będącej kalamburem: “Ja to Chrzanów”.

Zdanie pierwsze ma formę pasywną, by uniknąć wskazania którego miasta dotyczy negatywna cecha. Sugeruje jednak, że mowa o mieście, w którym reklama się znajduje. Hasło “Ja to Chrzanów” identyfikuje nadawcę komunikatu jako chrzanowianina. Z drugiej jednak strony określenie to jest brzmieniowo blisko z potocznym “chrzanię to”, w znaczeniu “nie chcę tego”. W ten humorystyczny sposób pokazujemy wady życia w dużym mieście, nie godzimy się z nimi i dajemy alternatywę.

Zaprojektowaliśmy nowe, modularne logo miasta. Budowa sygnetu opiera się na geometrii miejskiego herbu oraz kół lokomotywy (odniesienie do Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce “Fablok”, będącej historyczną dumą mieszkańców i jednym z najważniejszych skojarzeń z miastem). Pole do interpretacji pozostawiamy jednak otwarte. Symbol zmienia się w przypadku różnych jednostek organizacyjnych. Górna część przyjmuje kształty adekwatne tematycznie do kontekstu. Dolna, “rozpromieniona” część pozostaje elementem stałym. Sygnet jest minimalistyczny w formie, dzięki czemu jest łatwiejszy w odbiorze pośród szumu informacyjnego otoczenia. Litery logotypu są charakterystyczne, nietypowe i pewne siebie; estetyką spójne z geometrią sygnetu.

Modularne znaki jednostek podkreślają ich przynależność do miasta. Pracownikom jednostek miejskich zależało na zbudowaniu systemu i pokazaniu mieszkańcom, że miasto ma dużo do zaoferowania i że to, co robi jest spójne - merytorycznie i wizualnie. Jednocześnie celem było zachowanie i podkreślenie odrębności tematycznej obszarów działalności - każda jednostka ma własny sygnet i kolorystykę przypisaną danej kategorii: kultura, zdrowie, sport i edukacja.

W temacie doboru typografii identyfikację oparliśmy o krój Founders Grotesk zaprojektowany przez Klim Type Foundry. Founders Grotesk jest współczesnym krojem doskonale przystosowanym do aktualnych wymogów mediów. Charakteryzuje się finezją i prostotą formy oraz wysoką czytelnością. Dodatkowo w akcydensach stosowany jest Crimson Italic, krój szeryfowy, który miękkimi liniami przełamuje geometrię podstawowej typografii. Kontrast ten czyni akcydensy przyjemniejszymi w odbiorze i dodaje elegancji geometrycznym layoutom.

Charakter typografii hasła “Ja to Chrzanów” odzwierciedla beztroskę i swobodę. spójną z jego ideą. Materiały zwracają na siebie uwagę stylem, który odważnie wykorzystuje zmienną szerokość i pochyłość kroju pisma. Zabiegiem tym odchodzimy od powszechnie przyjętych standardów formalnej, urzędowej dokumentacji i wprowadzamy atmosferę bliższą mieszkańcom.

Kolorystyka marki ograniczona jest do oficjalnych barw miasta: bieli, czerni i czerwieni. Barwy dodatkowe dedykowane są jednostkom organizacyjnym i związanych z nimi kategoriom działalności – edukacji, sportu, kulturze i służbie zdrowia. Wszystkie jednostki miasta (jak np. Biblioteka, Muzeum, czy Pływalnia) i wydziały Urzędu Miejskiego korzystają z jednakowego klucza wizualnego. Pomiędzy sobą różnią się one kolorystyką (zależnie od dziedziny tematycznej) i sygnetem. Dzięki temu tworzenie materiałów ma być prostsze, tańsze a przede wszystkim nośniki będą czytelniejsze dla mieszkańców.

Wraz ze zmianą identyfikacji herb Chrzanowa wymagał dostosowania do aktualnych standardów wizerunkowych miasta. Pierwotny projekt wektorowy powstał wiele lat temu i z upływem czasu plik źródłowy stał się nieużyteczny przez nanoszone zmiany i błędy wynikające z użycia przestarzałego oprogramowania. Odtworzenie herbu wymagało zaprojektowania go od zera w oparciu o źródło i sztywne wytyczne. Poprawiliśmy detale, konstrukcję, kolory. Oczyściliśmy ze zbędnych elementów graficznych. Poprawiliśmy projekt herbu technicznie i uzyskaliśmy odpowiednią równowagę. Przygotowane dwie wersje – podstawowa i achromatyczna – pozwalają stosować herb na wszelkiego rodzaju nośnikach. Dzięki temu spełnia on wymogi funkcjonalne i estetyczne w oficjalnych dokumentach, materiałach promocyjnych, dekoracjach ściennych i innych.

Identyfikacja Chrzanowa jest elastyczna. Składa się z dwóch kierunków – formalnego i nieformalnego – łączonych ze sobą w różnym stopniu w zależności od potrzeb i kontekstu. W przypadku komunikacji formalnej skoncentrowaliśmy się na funkcjonalności, więc język wizualny jest stonowany, a ilość niestandardowych zabiegów minimalna. W przypadku komunikacji nieformalnej zdecydowaliśmy się eksperymentować z formą i typografią. W większości materiałów staraliśmy się przeplatać obydwa kierunki, nadając marce Chrzanowa charakter pewny siebie, szanujący zasady, a zarazem pozwalający sobie na umiejętne odchodzenie od nich.

Przygotowaliśmy łącznie kilkadziesiąt różnych materiałów identyfikacji wizualnej. Każdy z nich musiał być zaprojektowany, przygotowany i opisany tak, aby mogła dalej pracować na nim nawet osoba niebędąca projektantem. Wzory dokumentów, prezentacji i innych dostosowane zostały do potrzeb pracowników instytucji. Każdy z nich musi efektywnie posługiwać się nowymi narzędziami zgodnie z ustalonymi zasadami marki, aby identyfikacja miasta pozostała spójna i nienaruszona przez lata.

Oprócz promocji miasta w jego otoczeniu opracowana przez nas mechanika hasła “Ja to Chrzanów” będzie wykorzystywana na nośnikach i materiałach dla mieszkańców jako platforma komunikująca wartości miasta slow life. Przykładowo na torbie zobaczymy hasło: “W niektórych miastach torebkę dobiera się do butów. Ja to Chrzanów.” Zaś na papierowym kubku: “W niektórych miastach jest pełno plastików. Ja to Chrzanów".

Wszystkie zasady opisuje Księga Identyfikacji Marki. Ten ponad 100-stronicowy dokument opracowaliśmy jako narzędzie codziennej pracy dla osób odpowiedzialnych za promocję miasta oraz komunikowanie wszystkich aktywności poszczególnych instytucji. Wyznacza zasady użycia logo i herbu, opisuje budowę i sposób tworzenia materiałów.

nagroda

komentarz jury

Nagroda przyznana po gorących dyskusjach: kompleksowe opracowanie miejskiej identyfikacji, jeszcze niewdrożone. Jury doceniło zarówno dystans i żartobliwość, jak i profesjonalizm podejścia do formalnej i nieformalnej komunikacji Miasta Chrzanowa. Przekorne potraktowanie typografii i kalambur „Ja to Chrzanów” chcielibyśmy zobaczyć na żywo, nawet mimo to, że być może nasz kraj jeszcze do takiej odwagi nie dojrzał. Nagrodę traktujemy jako życzenie, aby w drodze negocjacji z Zamawiającym koncepcja nie zatraciła swojego nowoczesnego, przewrotnego charakteru.

Partnerzy

STGU

European Design Awards

STGU

Arctic Paper

Munken Paper

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

Patroni medialni

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU