21 Postulatów Młodych Ponad Podziałami

nazwa / tytuł projektu

21 Postulatów Młodych Ponad Podziałami

autor / studio projektowe

Aleksander Znosko Studio

kategoria

Impakt społeczny

edycja konkursu

2019/2020

klient

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

strona www

www.ecs.gda.pl

opis

Kampania wizualna (projekt citylightu, plakatu A2, kubika wystawowego oraz billboardu) będąca częścią akcji społecznej „21 Postulatów Młodych Ponad Podziałami” zorganizowanej przez Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. Celem projektu było zilustrowanie trzeciego postulatu na temat niezależności i obiektywizmu mediów publicznych w Polsce. Citylight pojawił się na wiatach przystankowych Trójmiasta, natomiast kubik był częścią wystawy przy budynku Europejskiego Centrum Solidarności. Projekt poprzez użycie racjonalnego i obiektywnego języka wizualnego bezpośrednio obrazował treść postulatu.

Partnerzy

STGU

European Design Awards

STGU

Arctic Paper

Munken Paper

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

Patroni medialni

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU