IDEA.Wystawa Pracowni Obrazowania Fotograficznego

nazwa / tytuł projektu

IDEA.Wystawa Pracowni Obrazowania Fotograficznego

autor / studio projektowe

Krystian Berlak

kategoria

Idea

edycja konkursu

2019/2020

opis

IDEA to zbiorowa wystawa Pracowni Obrazowania Fotograficznego ASP w Łodzi prezentująca najciekawsze prace, które powstały w ramach zajęć na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Kuratorzy starannie wyselekcjonowali prace wymykające się jednoznacznej klasyfikacji i funkcjonujące na granicach różnych mediów. Plakat do wystawy, tak jak prezentowane dzieła, wymyka się utartym schematom i dyskutuje ze swoim własnym medium. Zwielokrotnione, ułożone na symetrycznym gridzie dane moją charakter "user hostile". Przekazują informacje w sposób mało intuicyjny i nieczytelny, podważając tym samym modernistyczna zasadę bezwzględnej czytelności i funkcjonalności plakatu - pomimo utrudnień w czytelności, frekwencja na wernisażu przerosła oczekiwania kuratorów. Podobnie same prace prezentowane na plakacie były zniszczone i niezgodne z rzeczywistym wyglądem dzieł. Screeny i fotografie zostały umieszczone na plakacie w sposób przypadkowy, a następnie zostały wydrukowane i zmultiplikowane na taniej kserokopiarce. Zniszczone wielokrotnym przetwarzaniem plakaty przeskanowano i ekstrapolowano do formatu B1, następnie zostały wydrukowane na papierze fotograficznym o wysokim połysku. Plakat, jak sama wystawa, jest pewnego rodzaju eksperymentem, jest pytaniem o zasadność tworzenia plakatów w sposób tradycyjny i o zasadność stosowania plakatu w dobie social mediów. Sam w sobie jest pracą towarzyszącą wystawie, nie pozostaje wyłącznie pustym afiszem reklamowym. Podejmuje próbę analizy własnego medium, dyskutuje z przetwarzaniem i nadprodukcją obarazów. Jest IDEĄ, a jego forma jest jej wypadkową.

Projekt Graficzny: Krystian Berlak

Partnerzy

STGU

European Design Awards

STGU

Arctic Paper

Munken Paper

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

Patroni medialni

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU