Popatrz inaczej (wyróżnienie)

nazwa / tytuł projektu

Popatrz inaczej

autor / studio projektowe

Karol Romanowski

kategoria

Idea

edycja konkursu

2021-2022

opis

Irek Zyzański, autor książki i ekspat. Spędził 25 lat swojej kariery zawodowej w działach HR i sprzedaży międzynarodowej firmy. Mieszkał na kilku kontynentach i miał szefów 14 narodowości. Zdobył cenne doświadczenie w pracy z ludźmi wszelkich kultur, które chciał zawrzeć w formie książki/poradnika uwrażliwiającego czytelnika na fakt, że każdy patrzy na świat inaczej – przez okulary własnej kultury. Irkowi zależało, aby książka zupełnie odróżniała się od podobnych, traktujących o rozwoju, zarządzaniu, coachingu i komunikacji. Chciał, aby publikacja była przyjazna, z lekkim dystansem, ale nie odbierająca powagi tematowi. W końcu, aby książka uwrażliwiała czytelnika, że wszystko co widzi i czyta może mieć drugie znaczenie. Książka jest wydrukowana w dwóch kolorach na białym papierze. Czerwień z jednej strony nawiązuje do pochodzenia autora, Polaka i jego postrzegania, z drugiej strony jako kolor, który podkreśla/ilustruje najważniejsze informacje.Już od okładki aż po ostatnią stronę, książkę wypełniają ilustracje. Część jest dosłowna, łatwa w odczytaniu, część bardziej swobodna, umowna, nieczytelna. I nie chodzi tutaj o to jedno, słuszne odkodowanie znaczenia grafiki, ale jak wspomina autor, o wywołanie niepewności, uwrażliwienie na wieloznaczność, o patrzenie w różny sposób, sposób sobie właściwy. Komunikacja międzynarodowa jest pułapką ponieważ każdy patrzy przez okulary własnej kultury. Celem publikacji jest właśnie podkreślenie szerokiego znaczenia, niuansów, nie tego co słyszymy a tego, co ktoś chce powiedzieć, wielowarstwowości komunikatów. Książka spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem środowiska. Choć nie było to zaplanowane, czytelnicy stworzyli trend zabierania ją w najdalsze zakątki świata i fotografowania jej na tle znanych punktów widokowych. Na 2023 rok zaplanowane jest przełożenie publikacji na wersję angielskojęzyczną. Książka została wydana w październiku 2021 roku.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

STGU

Partnerzy

STGU

European Design Awards

STGU

Arctic Paper

Munken Paper

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

Patroni medialni

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU

STGU